Tis the season πŸ™πŸΎ

Hey guys !!!!!! Sorry I have been quiet for a while πŸ™πŸΎ, I needed time off to go back to my vision board and if you’ve read my post on “writing your vision and making it plain” you will understand why. But anyways I’m glad to be back and I am particularly excited for what the future holds. 

So let’s crack on to today’s post, you might remember my red pants from my “summer Vibes” post, that is still one of my favourite post/outfit till date. So I wanted to re-style it and also since it’s nearly Christmas πŸŽŠπŸŽ‰πŸŽ‰ the colours seemed to be appropriate. 

Anyways hope you enjoy this post, do have a Merry Christmas and also thanks for stopping by.                                                                  Details 

2 thoughts on “Tis the season πŸ™πŸΎ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s